Toetsing van de RI&E

Nadat de risico’s in uw organisatie zijn geïnventariseerd en geëvalueerd en een plan van aanpak is gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak.

Soms is toetsing niet nodig! Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt is om uw RI&E op te stellen.

Voor meer informatie of een offerte op maat kunt u contact met ons opnemen.

 CURSUS OVERZICHT VRAAG OFFERTE AAN


DTS veiligheidsopleidingen BV  
Phileas Foggstraat 52 (hoofdkantoor)   7825 AL Emmen   T. +31 591 659 797   F. +31 591 659 696   E. opleidingen@dtsopleidingen.nl